Sök rehabilitering

Hos våra mottagningar kan du få hjälp med alltifrån rehab efter operation till förebyggande träning för att förbättra din vardag. 

Du kan söka efter en mottagning via kommun eller område.

Förebygg fallskador

Du kan förbättra säkerheten hemma hos dig genom att ta bort sådant som du lätt kan snubbla på, till exempel lösa sladdar. 

Läs mer på 1177 Vårdguidens webbplats för att hitta fler tips för att förebygga fallskador.

Gratis vård för dig 85 år och äldre

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för öppen hälso- och sjukvård hos oss. Men tänk på att om du uteblir från ett besök utan att avboka senast 24 timmar före besöket får du betala avgiften.