Skriv ut den här sidan

Stötvågsbehandling

En behandling som används vid ett antal olika ortopediska diagnoser. Behandlingen triggar inflammationsfasen vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen.

Det ger också en ökad cirkulation, smärtlindring, olika tillväxtfaktorer frigörs (att skadan läker snabbare) och med hjälp av tryckvågor slås inlagrade kalkbildningar sönder och kan transporteras bort av kroppen och tas upp på naturlig väg.

En behandling omfattar cirka tre till sex behandlingstillfällen med ungefär en veckas mellanrum. Vid god effekt av behandlingen kan du märka en förbättring omedelbart, men det kan också dröja några behandlingstillfällen innan du märker någon förbättring.
Efter behandlingen kan du till en början uppleva biverkningar såsom ökad smärta, rodnad, svullnad och blåmärken. Behandlingen ska inte upprepas förrän eventuella biverkningar försvunnit.

Stötvågsbehandling rekommenderas bland annat vid:

 • Hälsporre
 • Hälseneinflammation
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Femuropatellärt smärtsyndrom (knä)
 • Trigger point-behandling
 • Slemsäcksinflammation (knä)
 • Piriformis syndrom (nedre delen av kroppen)
 • Calcifierad skulder tendinit (seninflammation i övre delen av kroppen)
 • Frozen Shoulder (stelnad i axelled)
 • Golf-/Tennisarmbåge
 • Kronisk smärta i nacke