Skriv ut den här sidan

Neuroteam

Neuroteamet vänder sig till dig som nyligen ny- eller återinsjuknat i stroke/TIA eller har annan neurologisk sjukdom eller skada.

Rehabilitering med neuroteam

Om du har fått en neurologisk sjukdom eller skada och varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering när du skrivs ut. För att få rehabilitering med neuroteam krävs en remiss från sjukhuset. Rehabiliteringen startar direkt vid hemgång.

Neuroteamet är ett sammansatt vårdteam med flera olika kompetenser. Alla bidrar med sin kunskap runt dig som patient när de undersöker, behandlar och följer upp hur rehabiliteringen går. Neuroteamet kan bestå av arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut, socionom och kurator. Socionom och kurator arbetar bara med neuroteamet på rehabmottagningen. 

Rehabiliteringen kan du få på mottagningen eller hemma om du av medicinska skäl inte kan besöka mottagningen.