icon-newsNyheter

Nyheter

Kontakta oss om du har frågor kring din rehabilitering

Vi har möjlighet att utföra vissa besök via telefon eller video, kontakta oss för mer information om vad som gäller kring din rehabilitering. Vi ber dig att stanna hemma och undvika att träffa andra om du har förkylningssymtom.

Behandlingar och besvär

Behandlingar och besvär

Akupunktur

Akupunktur kan användas för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomar. Genom att nålar sätts in i särskilda akupunkturpunkter på kroppen skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen och vidare till hjärnan.

Det centrala nervsystemet i hjärnan ökar då produktionen av olika ämnen, till exempel endorfin, som bidrar till att minska smärtan. Dessutom ökar blodcirkulationen i den vävnad där nålarna sitter.

Du kan få akupunkturbehandling i alla kroppsdelar, till exempel i ryggen, händerna, armarna, fötterna och i dina knän. Ibland kan du även få behandling med akupunktur i öronen.

Tunna nålar placeras i akupunkturpunkter

Under behandlingen placeras ett antal mycket tunna, sterila nålar i så kallade akupunkturpunkter in i muskler, senor eller bindväv. När behandlaren snurrar på nålarna stimuleras vävnaden. Det kan kännas pirrande, tryckande eller som värme eller kyla. Du kan även känna dig lite avdomnad i området där nålarna förs in. Det kan också göra lite ont, men det går över när stimuleringen upphör. 

Akupunktur kan till exempel lindra:

 • Muskel- och ledsmärtor
 • Smärtor i samband med artrossjukdom eller reumatologiska sjukdomar
 • Migrän
 • Smärta i bäckenet under graviditet
Senast ändrad: 2018-12-17

Arbetsminnesträning

Att lida av nedsatt arbetsminne kan innebära svårigheter för dig i vardagen. Det kan innebära att du har svårt att komma ihåg var du har lagt saker, vad du har läst, att behålla koncentrationen och vara fokuserad.

Nedsatt arbetsminne kan vara en följd av en stroke, annan förvärvad hjärnskada eller ADHD och ADD.

Det kan innebära att du har svårt att komma ihåg var du har lagt saker, vad du har läst, att behålla koncentrationen och vara fokuserad. Men också att du har svårt att planera och organisera det du ska göra.

Träning av arbetsminnet bygger främst på minnesövningar. De genomförs under en intensiv träningsperiod där övningarnas svårighetsnivå anpassas efter dina behov och förutsättningar.

Senast ändrad: 2018-12-17

Leder och muskler

Besvär från muskler och leder kan bero på många olika saker och även yttra sig på olika sätt. När du kommer till oss gör vi en individuell bedömning och föreslår därefter behandling utifrån dina behov.

Vi kan till exempel hjälpa dig vid:

 • Värk i rygg, höft, knä eller fot
 • Besvär i axel, arm, armbåge eller hand
 • Artros eller ledvärk
 • Idrottsskador

Beroende på vilket slags besvär du har i leder eller muskler kan olika yrkeskategorier hos oss hjälpa dig. Ibland blir flera olika kompetenser involverade i behandlingen.

Många besvär i leder och muskler går att lindra genom anpassad träning där man specifikt tränar rörlighet eller styrka för att öka cirkulationen eller bygga upp muskulaturen kring leden för att avlasta den. Ofta kombineras träningen med olika slags behandlingar som en del av rehabiliteringen. Ett exempel kan vara ortopedisk manuell terapi som är en form av behandlingen som kan vara smärtlindrande, öka din rörlighet eller stabilisera din kropp.

Smärtlindring

Det kan även bli aktuellt med annan form av smärtlindring eller olika hjälpmedel. Vi delar med oss av vår kunskap och ger råd för att du ska bli återställd och få bästa möjliga funktion i din led.

Senast ändrad: 2019-02-27

Livsstilsrelaterade besvär

Din livsstil påverkar i högsta grad din hälsa och din livskvalitet. Vad du äter, hur du rör dig, om du är stressad, hur du sover och andra faktorer i din omvärld påverkar hur du mår. Många besvär och sjukdomar kan förbättras eller undvikas genom sundare levnadsvanor kring motion, matvanor och din förmåga att hantera stress.

Vi hjälper bland annat dig som har besvär kring:

 • Diabetes, höga blodfetter
 • Högt blodtryck
 • Hjärt- och kärlproblematik
 • Övervikt eller undervikt hos barn och vuxna
 • Matallergier eller magbesvär som till exempel IBS
 • Stress, sömnproblem, oro

De flesta tycker att det är svårt att ändra sina levnadsvanor. Vi kan ge dig kunskap och inspirera dig att göra förändringar som får dig att må bättre. Hos oss kan du få hjälp att komma igång med en hälsosammare livsstil och på så vis lindra och förebygga sjukdomar och därmed öka ditt välbefinnande.

Kostrådgivning och träningstips

Beroende på din individuella situation handlar det bland annat om kost- och näringsråd, praktiska kunskaper och stöd i att förändra ätbeteende och matvanor, kunskap om nyttan med motion och råd och tips kring rörelse, finna metoder för återhämtning eller få kunskap hur du kan ta kontroll över ditt liv om hur du har stressrelaterade besvär som begränsar dig.

Flera av våra yrkesgrupper arbetar med livsstilsrelaterade besvär. Bland annat våra kunniga fysioterapeuter och dietister delar med sig av kunskap och inspirerar till förändringar som förbättrar din hälsa.

Senast ändrad: 2019-02-27

Lymfbehandling

Lymfödem är en svullnad på kroppen. Svullnaden beror på att den vätska i kroppen som kallas för lymfan har svårt att transporteras och istället samlas upp på ett ställe.

Lymfödem behandlas genom Lymfterapi. I behandlingen används flera olika metoder. Den svullna kroppsdelen bandageras och en kompressionsstrumpa provas ut.

Ofta görs något som kallas manuellt lymfdränage, vilket är en lätt massage som ökar kapaciteten i de kvarvarande lymfbanorna och mjukar upp dina hårda hudområden.

Ibland används en lymfpulsator som ger ett ökande och avtagande tryck mot den kroppsdel där ditt ödem sitter.

I lymfterapin får du också lära dig att träna upp rörligheten och vad du kan göra själv för att undvika att svullnaden tilltar.

Senast ändrad: 2018-12-17

McKenzie-metoden

McKenzie-metoden används för att diagnostisera och behandla besvär i nacke, rygg och leder.

Med kännedom om hur olika rörelser påverkar smärta och rörlighet kan en sjukgymnast klassificera vilken typ av besvär du har.

Du får lära dig att själv avhjälpa problem och slippa smärta. Kärnan i behandlingen är noggranna instruktioner och träning av olika övningar som sedan är tänkta att upprepas i det dagliga livet.

Målet med metoden är inte bara att lindra smärta utan även att arbeta förebyggande och förhindra att besvären kommer tillbaka.

Senast ändrad: 2018-12-17

Neurologiska besvär

Om du har fått en sjukdom eller skada som drabbat nervsystemet kan vi hjälpa dig med rehabilitering. Målet är att förbättra din rörelse- och funktionsförmåga så att du får tillbaka ett så normalt liv som möjligt. Vi utformar en rehabiliteringsplan utifrån dina förutsättningar och behov.

Stroke, MS eller Parkinson

Neurologiska sjukdomar kan exempelvis vara stroke, MS eller Parkinsons sjukdom. Ofta innebär dessa sjukdomar en stor förändring i livet. Du kan behöva anpassa dig till den nya situationen och lära dig hantera förändringarna. Genom att skaffa dig kunskap om sjukdomen och hur den verkar får du betydligt större möjligheter att leva ett gott liv. Det finns också olika hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Det kan vara flera olika yrkeskompetenser hos oss som blir delaktiga under din rehabilitering som fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut, logoped och dietist.

Senast ändrad: 2019-02-27

TENS smärtlindring

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en behandlingsmetod som fungerar som smärtlindring både vid akut och långvarig smärta.

Det går till så att elektroder placeras ut på huden. Elektroderna är kopplade till en TENS-apparat som skickar ut elektriska impulser som helt eller delvis blockerar smärtan i området där du har ont.

Impulserna gör att musklerna börjar arbeta och endorfiner, kroppens eget morfin, frisätts i kroppen. Man kan helt enkelt säga att TENS förstärker kroppens eget system för att lindra smärta.

Behandling med TENS ger inga biverkningar och ibland kan det räcka som ensam behandlingsform, men TENS kan även kombineras med annan smärtlindrande behandling som till exempel värktabletter.

TENS ger en tillfällig smärtlindring och effekten kan vara upp till några timmar efter avslutad behandling. Viktigt att veta är att om du har pacemaker får du inte behandlas med TENS.

Senast ändrad: 2018-12-17
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in på e-tjänsterna. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefon: 08-123 673 50
Telefontid:
Måndag, onsdag-fredag 8.30-13.30
Tisdag 8.30-11.30

Öppettider

 • Måndag 7.15-18
 • Tisdag 7.15-18
 • Onsdag 7.15-16.30
 • Torsdag 7.15-18
 • Fredag 7.15-15

Avboka tid

Du kan avboka ditt besök via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa till oss.

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller äldre än 85 år.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Våra yrkesgrupper

Våra yrkesgrupper

Hos våra rehabmottagningar kan du träffa legitimerade arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer och sjukgymnaster.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten hjälper människor att komma tillbaka till en fungerade vardag efter en skada eller sjukdom, men de arbetar också med att hjälpa den som har en medfödd funktionsnedsättning till ett bra liv.

Arbetsterapeuten kan lösa eller mildra de begränsningar som en sjukdom eller skada kan innebära i vardagen. Ett sätt är att föreslå olika hjälpmedel som kan underlätta aktiviteter i hemmet, på arbetsplatsen eller på fritiden. En del av detta kan vara att föreslå bostadsanpassningar och träna patienten att klara eget boende.

Dietist

En dietist jobbar med sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vid många sjukdomar är anpassad kost en viktig del av behandlingen.

När du är sjuk kan både sjukdomen och behandlingen göra det svårt för dig att täcka ditt behov av energi och näring. Våra dietister arbetar med individuell kostrådgivning och lär dig, utifrån din livssituation, vad du behöver äta för att må bra.

Kiropraktor

En kiropraktor diagnostiserar, förebygger och behandlar smärta, stelhet och funktionsnedsättningar i kroppens leder, muskler och nervsystemet. Några vanliga besvär är till exempel för ryggont, ont i nacken eller axlarna.

Behandlingarna fokuserar på att led- och muskelfunktionen ska fungera normalt igen och lindra smärtan. De fokuserar också på orsaken till smärtan vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter till exempel om du sitter stilla vid en dator.

Logoped

En logoped arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla olika typer av problem med talet och språket.

Du som kommer till en logoped kan till exempel ha tal- och språksvårigheter, ät- och sväljsvårigheter, problem med rösten eller stamning.

Sjukgymnast/Fysioterapeut

En sjukgymnast/fysioterapeut undersöker, behandlar samt förebygger och rehabiliterar sjukdomar och skador. Det sker med olika typer av övningar, träningsmetoder och behandlingar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

Den viktigaste uppgiften är att förmedla kunskap om sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelsen kan användas som medel för att leva ett bra och aktivt liv.

Fysioterapeut är det nya namnet på yrket sjukgymnast.

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Vi erbjuder rehabilitering efter dina förutsättningar och ger dig personlig rådgivning och stöd. Beroende på vilket besvär du har anpassar vi träning och behandling efter det. Det kan handla om allt från rehabilitering efter en operation eller skada till förebyggande träning för att förbättra din vardag eller balansträning. Vi arbetar långsiktigt för att du ska bli och fortsätta vara besvärsfri.

Genom att röra på dig regelbundet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på rörelseaktivitet som är anpassad till dina förutsättningar och önskemål.

När du kommer till oss gör vi en bedömning och därefter får du en individuell plan för undersökningar, behandling, träning och uppföljning. Hos oss finns också ett brett utbud av gruppträning och utbildningar inom kost och hälsa. Om du av medicinska skäl inte kan besöka oss kan vi hjälpa dig i ditt hem.

Du behöver inte någon remiss för att komma till oss utan kan kontakta oss direkt.

Grupper och skolor

Grupper och skolor

Artrosskola

Det går att lindra besvär av artros. I artrosskolan får du lära dig mer om hur artros kan behandlas, vad det beror på och vad du själv kan göra.

Det är viktigt att ha rätt kunskap, någon att fråga och möjlighet till smärtlindring, stöd och vägledning.

I artrosskolan träffar du sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och patienter med artros som berättar om sina erfarenheter av att hantera det dagliga livet med artros. Vi delar med oss av tips och råd som kommer hjälpa dig i din vardag.

Artros är en sjukdom som kan drabba alla leder i kroppen. Den bästa behandlingen för de flesta personer med artros i höft och knä är anpassad träning, daglig fysisk aktivitet och att undvika övervikt. Vi hjälper dig att lyckas med detta.

Senast ändrad: 2018-12-17

Bassängträning

Du som lider av exempelvis smärta, försämrad rörlighet och försämrad styrka kan ha god hjälp av bassängträning.

Att träna i vatten är ett skonsamt sätt att träna. Eftersom det är lättare att förflytta sig i vatten än på land kräver rörelser mindre muskelarbete och lederna avlastas. Själva vattenmotståndet har ofta en liknande funktion som träningsredskap uppe på land.

Bassängträning kan också vara ett mjukt sätt att påbörja en träning som senare kan göras tyngre.

Senast ändrad: 2018-12-17

IBS-skola

Har du magbesvär som förstoppning, diarré, uppsvullen mage eller gaser och har fått diagnosen IBS (Irritable Bowel Syndrome) från din läkare? Med hjälp av kostförändringar går det att förbättra dina symtom och minska magbesvären.

I IBS-skolan består av föreläsningar där du får lära dig mer om kostens påverkan vid IBS. Som deltagare får du ta del av en behandlingsmodell som har använts med mycket goda resultat. Den syftar till att förstå vilka livsmedel som orsakar dina symtom och lära dig undvika rätt saker. Du får rådgivning, stöd och konkreta tips.

I IBS-skolan får du även träffa andra människor som upplever att symtom från mag- och tarmkanal tar för stor plats i deras liv. Kursen leds av legitimerad dietist.

Senast ändrad: 2019-01-10

KOL-skola

Du som har fått diagnosen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är välkommen till vår KOL-skola.

Här får du lära dig mer om sjukdomen, hur den kan behandlas och vad du kan göra för att förbättra din fysiska förmåga för att leva så bra som möjligt med KOL. Vi ger dig ökad kunskap om andningens betydelse för kropp och själ och hur du kan må bättre genom att förändra din kost.

Våra kunniga och engagerade sjukgymnaster, dietister och arbetsterapeuter lär dig också mer om lungorna, andnings- och inhalationsteknik, energisparande åtgärder och hjälpmedel, samt mediciner och deras effekter.

Senast ändrad: 2018-12-17

Livsstilsskola

Livsstilsskolan är till för dig som lever med diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck eller övervikt.

Här får du lära dig mer om kost, hälsa och hur du kan förändra sättet du lever på. Vad du äter, hur du rör dig, om du är stressad, hur du sover och andra faktorer i din omvärld påverkar hur du mår.

De flesta tycker att det är svårt att ändra sina levnadsvanor. I livsstilsskolan får du träffa våra kunniga sjukgymnaster och dietister som delar med sig av råd och inspirerar till förändringar som förbättrar din hälsa.

Senast ändrad: 2018-12-17

Medicinsk yoga

Yoga är en träningsform som behandlar både kropp och själ. Yoga har en avslappnande och avstressande effekt, men ger också ökad rörlighet och styrka.

Genom olika fysiska övningar, andningstekniker, djupavslappning och meditation kan du stärka kroppen och minska stress och spänningar.

Ett träningspass består av ett antal olika övningar. Vissa övningar är lätta och andra lite svårare, men det går alltid att göra övningarna så att de passar dig. Övningarna kombineras med olika andningstekniker.

Senast ändrad: 2018-12-17

Naturunderstödd rehabilitering

Lider du av utmattningssyndrom eller stressrelaterad ohälsa?
Då kanske Naturunderstödd Rehabilitering NUR är något för dig. Verksamheten riktar sig till dig som är sjukskriven på grund av utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa. Rehabiliteringen bedrivs i Nyckelviken under 8-12 veckor, 2-3 dagar/vecka och är delvis förlagd utomhus. Teamet består av leg. Fysioterapeut, leg. Arbetsterapeut, leg. Psykolog samt Rehabkoordinator.

Målet med Naturunderstödd rehabilitering 
Målet är ökat välmående, att hitta en balans i vardagen samt hållbar återgång i arbete eller studier.

Innehållet i Naturunderstödd rehabilitering
Naturunderstödd rehabilitering är en upplevelsebaserad gruppverksamhet som för samman beprövade metoder inom vården, med naturen som en stressreducerade faktor. Forskningen har visat goda hälsoeffekter av att vara i naturen vid utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa.

I olika aktiviteter övar vi på att efter egen förmåga göra en sak i taget, ta pauser och att vara i nuet. Vid promenader, qi-gong och avspänningsövningar tränas stressreglering via kroppen.

Varje träff innehåller även samtal i grupp kring utmattning, stressteorier, självmedkänsla, vardagsbalans och hållbara metoder för beteendeförändringar.

Vid intresse kontakta din husläkare eller rehabkoordinator Liisa Pettersson 072- 212 73 07

Senast ändrad: 2020-01-03

Neurogrupp

Du som har en neurologisk sjukdom kan utveckla och förbättra din rörelse- och funktionsförmåga med hjälp av styrke- och balansträning.

Neurogruppen är en träningsgrupp som är särskilt anpassad för dig med en neurologisk sjukdom. Här får du hjälp med träning som minskar olika problem som uppstått genom sjukdomen. Målet är att förbättra dina individuella möjligheter och öka livskvaliteten.

Senast ändrad: 2018-12-17

Osteoporosskola

Osteoporosskolan vänder sig till dig som har osteoporos, även kallat benskörhet. Skolan innehåller både teoretiska och praktiska delar. Du får fördjupad kunskap om benskörhet för att bli bättre rustad att hantera det. Du får lära dig om orsaker och behandlingar, vilken nytta fysisk träning gör och vilka hjälpmedel det finns. Du får även lära dig mer om fallförebyggande åtgärder och vilken betydelse kosten har för din hälsa. Du får konkreta råd och tips kring kosthållning som du kan använda i din vardag.

Vi tränar även tillsammans i grupp för att förbättra balans och styrka. Målet med träningen är att minska besvär och förebygga fallskador.

Senast ändrad: 2019-01-10

Parkinsonskola

I den här gruppen får du träffa och byta erfarenheter med andra som lever med Parkinsons sjukdom.

Även om sjukdomen upplevs olika kan det vara starka känslor som det är skönt att kunna dela med andra som befinner sig i en liknande situation. Genom att skaffa dig kunskap om sjukdomen och hur den verkar får du betydligt större möjligheter att leva ett gott liv.

I parkinsonskolan träffar du fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped och dietist. De lär dig mer om vilka behandlingar och hjälpmedel det finns som kan minska besvären, du får kunskap om sväljproblematik och vilken betydelse kosten har.

För att må så bra som möjligt är det viktigt att underhålla kroppens rörlighet och smidighet genom att motionera regelbundet.

Senast ändrad: 2018-12-17

Seniorgrupper

Genom att regelbundet träna balans och muskelstyrka ökar du dina möjligheter att vara aktiv och klara av det vill kunna göra. I våra grupper för seniorer tränar du som har fått ett individuellt program som du behöver stöd när du ska utföra.

Balansträning för seniorer
Alla kan vi snubbla och snava när vi är ouppmärksamma. Men vår förmåga att hantera situationen beror på hur bra balans vi har. Det är till stor del reflexstyrda reaktioner i nervsystem och muskler som avgör om du snabbt kan återfå kontrollen eller om du faller.

Om kroppen inte är van att träna balans är reflexerna ofta i dåligt trim. Forskning visar att äldre människor som ägnar sig åt balansträning och styrketräning har betydligt mindre risk att falla.

Funktionell styrketräning för seniorer
Målet med träningen är inte att bygga muskler utan att må bra, hålla igång och göra vardagslivet lättare. Träningen innehåller övningar som aktiverar flera muskler samtidigt och förutom styrka utvecklas även rörlighet, balans och koordinationsförmåga. Det är aldrig för sent att börja träna och röra på sig!

Senast ändrad: 2018-12-17

Smärtskola

Det är viktigt att du som lever med långvarig smärta får rätt råd, behandling och hjälp att hantera den.

I smärtskolan får du lära dig olika metoder för att klara en vardag med långvarig smärta på bästa möjliga sätt.

Smärtskolan består av tre delar:

 • En teoridel
 • En träningsperiod på tio veckor
 • Samt en avslutande del som handlar om att behålla nya, goda, vanor
Senast ändrad: 2018-12-17

Stresshantering

Att uppleva stress är en del av livet. Alla blir stressade någon gång. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada.

Det kan till exempel handla om sömnproblem, oro, spänningar eller koncentrationssvårigheter. Stresshanteringsskolan vänder sig till dig som har stressrelaterade besvär som begränsar dig, och som gör att ditt liv och din vardag inte fungerar som den ska.

På vår stresshanteringsskola möter du fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist med utbildning i kognitiv beteendeterapi. De ger dig kunskap om hur du kan motverka stress, ta kontroll över ditt liv och finna metoder för återhämtning.

Senast ändrad: 2018-12-17

Viktskola barn

Viktiga skolan

Ett barns vikt påverkas både av ärftlighet, matvanor och hur mycket barnet rör på sig. Övervikt och fetma anstränger kroppen. Det ökar risken för vissa besvär och sjukdomar, och det är också vanligt att barn med övervikt får svagare självkänsla.

Genom att förändra vanor kan barnets viktutveckling ändras. Det tar tid att ändra vikt men med kunskap och tålamod går det.

I viktskolan för barn får barn och föräldrar lära sig mer om kost och motion. Ni får praktiska kunskaper och kostråd som hjälper er att ändra era matvanor. Ni får också lära er mer om nyttan med motion och får råd och tips kring rörelse.

Senast ändrad: 2019-03-05
Rehabilitering i hemmet

Rehabilitering i hemmet

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden.

Du ansöker om bidraget hos din kommun. Vid en bostadsanpassning är en arbetsterapeut med och bedömer dina möjligheter och hinder i din bostad.

Det kan handla om svårigheter när du ska in och ut ur bostaden, eller anpassningar som behöver göras inomhus för att du ska kunna bo kvar hemma. För att du ska kunna få bidrag krävs att anpassningen är nödvändig. Ditt behov ska inte gå att lösa på ett lättare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Arbetsterapeuten kan ge olika förslag till anpassningar som du sedan ansöker om hos din kommun.

Senast ändrad: 2018-12-17

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt.

Det finns många olika hjälpmedel som kan göra vardagen enklare och öka dina möjligheter att leva ett mer aktivt och självständigt liv. Rätt hjälpmedel kan förebygga, förbättra och kompensera en funktion.

Om du råkat ut för en sjukdom eller skada som leder till att du får problem i vardagen så kan du få hjälp att prova ut hjälpmedel som passar dig. Behovet av hjälpmedel bedöms utifrån din situation och landstingets regler för förskrivning.

Exempel på hjälpmedel kan vara:

 • Rollatorer
 • Käppar
 • Toalettförhöjningar
 • Förhöjningsdynor

Skulle någon närstående till dig behöva hämta ditt hjälpmedel så behöver vi först få träffa dig personligen.

Senast ändrad: 2018-12-17

Neuroteam

Rehabilitering med neuroteam

Neuroteamet vänder sig till dig som nyligen ny- eller återinsjuknat i stroke/ TIA eller har annan neurologisk sjukdom eller skada.

Om du har fått en neurologisk sjukdom eller skada och varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering när du skrivs ut. För att få rehabilitering med neuroteam krävs en remiss från sjukhuset. Rehabiliteringen startar direkt vid hemgång.

Neuroteamet är ett sammansatt vårdteam med flera olika kompetenser. Alla bidrar med sin kunskap runt dig som patient när de undersöker, behandlar och följer upp hur rehabiliteringen går. Neuroteamet kan bestå av arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut, socionom och kurator. Vid behov kopplas även vår dietist in för nutritionsbedömning och behandling.

Rehabiliteringen kan du få på mottagningen eller hemma om du av medicinska skäl inte kan besöka mottagningen.

Senast ändrad: 2018-12-17

Träning i hemmet

Om du råkat ut för en sjukdom eller skada som begränsar dig kan vi erbjuda professionell hjälp i ditt hem för att du ska komma tillbaka till ett fungerande vardagsliv. En arbetsterapeut och en fysioterapeut kan tillsammans göra ett hembesök för att titta på förutsättningarna för att du ska kunna bo kvar hemma och utföra träning i hemmet.

Vi åker även hem till patienter som inte har möjlighet att ta sig till mottagningen för att hjälpa dem att genomföra rehabiliteringsträning i sitt hem. Rehabilitering som är anpassad utifrån din situation kan både minska smärta och förbättra funktionen. Genom individuellt anpassad träning är målet att återfå så mycket som möjligt av den fysiska förmågan.

Senast ändrad: 2019-10-24
Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Våra lokaler
Vi finns i Nacka sjukhus. Följ gul markering i golvet till hiss B, 1 trappa ner. Anmäl dig i receptionen. 

Med kollektivtrafik
Buss 409-422 från Slussen till hållplats Ektorps centrum. Därifrån är det cirka 200 meter. Servicebussen 469 åker ända upp till Nacka sjukhus.

Med bil
Det finns begränsade parkeringsmöjligheter till avgiftsbelagd parkering.

Gym och bassäng
Vi har ett välutrustat gym och en bassäng i våra lokaler. Det finns separata omklädningsrum för män och kvinnor med låsbara skåp.

Tänk på våra allergiker
Vi ber dig undvika att ha parfym och andra starka dofter när du kommer till oss med omtanke om patienter som är allergiska.

Tolk
Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Sjukresa
Om vården har bedömt att du har behov av sjukresa ber vi dig meddela oss det när du ringer och bokar tid.

Hitta till Nacka rehab (karta)

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Aina Blom

specialist inom neurologi

Annelie Rosén

Specialist inom onkologi, lymfterapeut

Annika Björk

Annika Magnusson

Annika Thorsson

Aurora Roald

Carolina Eriksson

Caroline Gustafsson

Cassia Ribeiro Carlsso

Christina Hindenburg

David Malmström

Friskvårdskonsulent

Debbie Strand

Specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Eivor Dale

Neuroteam

Elin Falk

Elin Kjellström

Neuroteam

Elinore Wäneskog

Friskvårdskonsulent

Elisabet Perlhagen

Elisabet Örsten Lind

Ellen Richert

Emelie Lindström

Emily Fridh

Emma Delin

Emma Reponen

Neuroteam

Erica Cederqvist

Eva Lindblom

Fredrik Helsing

Frida Jönsson

Frida Sax

Gunilla Arborelius

Gunilla Ehrler

Neuroteam

Hanna Hermansson

Hanna Häggqvist

Friskvårdskonsulent

Hanna Rudberg

Jenny Ervid

Johnny Sunnerfors

Josefin Dahl

Julia Sällström

Kaisu Lundbäck

Specialist inom hjärta och kärl

Kajsa Strömgren

Liisa Pettersson

Liliana Löderup

Lukasz Ferdorczak

Maarika Kokermaa

Madeleine Östman

Verksamhetschef

Maria Mistander

Neuroteam

Marja Huss

Max Thyrsmo

Michaela Fihlman

Friskvårdskonsulent

Michaela Salne

Mikaela Thelander

Mimmi Engström

Nettan Ulltin

Nicklas Häger

Specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Pia Sidén

Friskvårdskonsulent

Sofia Hultberg

Soner Süer

Sylvia Palma Kiviniemi

Bitr. verksamhetschef

Ulrica Bild

Specialist inom hjärta och kärl

Åsa Härlin

Friskvårdskonsulent

Åsa Lindkvist

Specialist inom Reumatologi

Åsa Näs

Avgifter

Avgifter

Alla landstingsdrivna rehabmottagningar i Stockholms län har samma avgifter.

Besök för sjukvårdande behandling hos sjukgymnast, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kiropraktor eller naprapat kostar 200 kronor. Besök hos logoped eller kurator kostar 100 kronor.
Om du har frikort, är under 18 år eller äldre än 85 år är det kostnadsfritt. Frikort får du när du betalat 1 150 kronor i vårdkostnader under 1 år.

Vi eftersträvar en kontantfri kassa. Om du har möjlighet, så betala gärna ditt besök med kontokort. Du kan också få en kostnadsfri faktura.

Om du uteblir eller lämnar återbud senare än 24 timmar före besöket får du betala avgiften för besöket. Detta gäller även barn upp till 18 år, om du är äldre än 85 eller har frikort.

Återbud kan lämnas på telefon. Har du bokat din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du också avboka din tid där.

Sök jobb

Sök jobb

Lediga jobb

Här kan du se de lediga tjänster som finns hos oss inom rehab just nu

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller be mottagningen kontakta dig. Likaså kan du läsa din journal och följa dina betalningar i samband med högkostnadsskyddet.

För att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du antingen använda e-legitimation eller sms och lösenord. Du behöver vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer för att använda e-tjänsterna.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kurser och föreläsningar

Kurser och föreläsningar

Tia-föreläsning

Till toppen