Skriv ut den här sidan

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. 

Det är en strukturerad och aktiv form av terapi som är mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna.

KBT används till exempel vid behandling av depressioner, ångest och fobier - tillstånd då det ofta uppstår en ond cirkel i tanke- och beteendemönster. Genom att få förståelse och insikt i vilka tankar och beteenden det är som skapar depression eller ångest blir det möjligt att bryta de negativa mönstren.

Terapin leds av sjukgymnast, arbetsterapeut eller dietist med utbildning inom KBT.