Skriv ut den här sidan

Socionom och kurator

En socionom möter ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till hela livssituationen.

Målet är att åstadkomma en förändring i livet på något sätt. En socionom har kunskaper om människan, hur omgivande miljöer påverkar oss, regelverk och hur samhället fungerar.