Skriv ut den här sidan

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut ser till att du som person känner att du kan vara delaktig i din egen vardag och har en plats i samhället oavsett vilken skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Arbetsterapeutens fokus är att tillvarata och utveckla fysiska, psykiska eller sociala funktioner, färdigheter och förmågor.

Det kan också handla om att anpassa miljön runt en person för att aktiviteter i vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept eller be mottagningen kontakta dig.