Skriv ut den här sidan

Våra yrkesgrupper

Hos våra rehabmottagningar kan du träffa legitimerade arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster.

På många av våra mottagningar finns också kiropraktorer, kuratorer, logopeder och lymfödemterapeuter.

Neuroteam

På vissa av våra rehabmottagningar har vi även neuroteam (speciellt anpassat vårdteam) med sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och kurator som arbetar med rehabilitering av personer som är nyligen eller åter gått igenom en stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom.